Magazyny w branży farmaceutycznej

Magazyny branży farmaceutycznej muszą spełniać bardzo restrykcyjne wymagania odnośnie warunków przechowywania, kompletacji i dystrybucji produktów aptecznych. Wiąże się to nie tylko z obowiązkiem utrzymania właściwej temperatury i wilgotności powietrza w miejscu ich składowania, ale i koniecznością przechowywania poszczególnych grup środków w odrębnych strefach (środki kontrolowane – np. psychotropowe, substancje łatwopalne, leki przeterminowane, itd.). Odpowiedzią na … Czytaj dalej Magazyny w branży farmaceutycznej